spy gps phone tracker app spy mobile spyware for cell phones free sms spy useing bluetooth app tips on catching a cheating spouse
Anasayfa 42 Sayılı Genelge Ekleri

PostHeaderIcon Birleştirilmiş Genelge Ekleri

Untitled Document

EK-1

GEÇİCİ HALLERDE VERİLECEK ÖZEL GÜVENLİK İZNİ

BİLGİLENDİRME FORMU

ETKİNLİĞİN KONUSU

 

ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YERİN ADRESİ

 

ETKİNLİĞİN BAŞLAMA TARİHİ

 

ETKİNLİĞİN BİTİŞ TARİHİ

 

ETKİNLİĞİN BAŞLAMA SAATİ

 

ETKİNLİĞİN BİTİŞ SAATİ

 

HİZMETİ SAĞLAYACAK ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ

 

GÖREV ALACAK ÖZEL GÜVENLİK PERSONEL SAYISI

 

ETKİNLİK HAKKINDA GENEL AÇIKLAYICI BİLGİLER

(Etkinliğe vatandaşlarımızın ilgisinin yoğun olduğu, ayrıca Devlet Büyüklerimizin etkinliğin açılış ve kapanışında bulunduğu gibi önemli konular ve katılacak önemli kişilerin kimler olacağı yazılabilir.)

EK-2

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU


1-ADI VE SOYADI

:

FOTOĞRAF

2-İKAMETGAH ADRESİ

:

3-HALEN OTURMA ADRESİ

:

4-ÖĞRENİM DURUMU  :     ENSON BİTİRDİĞİ  OKULUN ADI VE YERİ
TARİHTEN-TARİHE ….……../……….
5-AİLEYE DAİR BİLGİLER

 

ADI-SOYADI

DOĞUM YERİ
TARİHİ

UYRUKLUĞU

YAŞAYANIN ADRESİ

Babasının

 

 

 

 

Annesinin

 

 

 

 

Eşinin

 

 

 

 

Kardeşlerinin

 

 

 

 

18 Yaşından

 

 

 

 

Büyük

 

 

 

 

Olanlar

 

 

 

 

6-EN SON ÇALIŞTIĞINIZ YER:


İŞİN ÇEŞİDİ

TARİHTEN-TARİHE

İŞVERENİN ADRESİ

AYRILIŞ NEDENİ

 

 

 

 

7-HAKKINIZDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKUMİYET KARARI VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA
DAVASI BULUNUP-BULUNMADIĞI.
VAR:                                     YOK:

Yukarıdaki Bilgilerin Doğru Olduğunu Bildiririm.                                                                         Tarih Ve  İmza
NÜFUS CÜZDAN SURETİ


T.C.KİMLİK NO

:

KÖYÜ

:

SOYADI

:

CİLT NO

:

ADI

:

SAYFA NO

:

BABA ADI

:

KÜTÜK NO

:

ANA ADI

:

VERİLİŞ SEBEBİ

:

DOĞUM YERİ

:

VERİLİŞ TARİHİ

:

DOĞUM TARİHİ

:

SERİ NOSU

:

MEDENİ HALİ

:

KAYITLI OLDUĞU

:

UYRUĞU

:

NÜFUS İDARESİ

:

DİNİ

:

ASKERLİK HİZMETİ

:

İLİ

:

a)Başlama Tarihi

:

İLÇESİ

:

b)Terhis    Tarihi

:

MAHALLESİ

:

CEZALARI

:

NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN
SOYADI                               ADI                        GÖREVİ              İMZA    MÜHÜR                                ONAY  TARİHİ

 

 

EK-3

 

Eğitim Bildirim Çizelgesi

Eğitim Kurumunun
Faaliyet İzin Belge No           :
Eğitim Kurumunun Ünvanı   :

TC

ADI

SOYADI

DGM TRH

BABA ADI

EGITIMTURU

BASTRH

BITTRH

MAZERETLI

MAZERETSIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yöneticinin Adı Soyadı ve İmzası

 

Açıklamalar;

Faaliyet izin Belge No: Eğitimi veren Eğitim Kurumunun Faaliyet izin Belge Numarasıdır. (örnek: EGM.EGTM.XXXX)

Eğitim Kurumunun Ünvanı: Eğitimi veren Eğitim Kurumunun ünvanı yazılır.

TC: Kursiyerin TC Kimlik Numarasıdır. Mutlaka doğru bilgiyi içermelidir.

AD: Kursiyerin adı yazılır.

SOYAD: Kursiyerin soyadı yazılır.

DGMTRH: Kursiyerin doğum tarihi. gg.aa.yyyy formatında olmalıdır.

BABAAD: Kursiyerin babasının adı  yazılır.

EGITIMTURU: Kursiyerin aldığı eğitimi ifade eder. Silahlı Temel Eğitim için 1, Silahsız Temel Eğitim için 2, +20 Saat Silah Eğitimi için 3 kullanılır.

BASTRH: Kursiyerin eğitime başladığı tarihtir.

BITTRH: Kursiyerin eğitimini bitirdiği tarihtir.

MAZERETLI: Kursiyerin eğitimdeki mazeretli katılmadığı saat yazılır.

MAZERETSIZ: Kursiyerin eğitimdeki mazeretsiz katılmadığı saat yazılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-4

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ SINAV GİRİŞ BELGESİ

FOTO

KAŞE

Adayın

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yazılı sınava gelirken;

  • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya bunlara eşdeğer fotoğraflı kimlik belgesi,
  • Yumuşak uçlu siyah kurşun kalem,
  • İz bırakmadan silen silgi ile
  • Bu belgeyi yanınızda bulundurunuz.
  • Cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları,
  • Fotoğraf makinesi, kamera vb. görüntü kaydetmeye yarayan cihazlar,
  • Ruhsatlı olsa dahi her türlü silahı yanınızda bulundurmayınız.

 

  • 09:00’dan itibaren sınav yerinde olmanız gerekmektedir. Başlama saatinden itibaren en geç 15 dakika içerisinde sınava girebilirsiniz.
  • Bu belge uygulamalı atış sınavına girerken yanınızda bulunmalıdır.

T.C. Kimlik No

 

Adı Soyadı

 

Baba Adı

 

Doğum Tarihi

 

Eğitim Kurumunun Adı

 

Sınav Türü (Silahlı-Silahsız)

 

Yazılı Sınav Okul Adı

 

Yazılı Sınav Okul Adresi

 

Yazılı Sınav Salonu

 

Yazılı Sınav Tarihi ve Saati

 

Atış Sınav Yeri

 

Atış Sınav Tarihi ve Saati

 

 

Eğitim Kurumu Yöneticisinin
Adı Soyadı
İmza/Kaşe

 

EK-5/1

 

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU AÇILMASINA İLİŞKİN İNCELEME RAPORU

KURUM/KURULUŞUN

 

 

 

 

Ünvanı

Adresi

Yetkilisinin Adı-Soyadı

İNCELEMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

UYGUN

UYGUN DEĞİL

KURS YERİ

5188 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 32'nci maddesi gereği özel güvenlik eğitimi yapılacak yerler; umuma açık (Kahvehane, elektronik eğlence merkezleri gibi yerler ile bar, pavyon, meyhane, gazino gibi içki içilen ve içki servisi yapılan yerler) yerlerle aynı binada bulunamaz. (Turizm belgeli işletmeler ve internet cafeler hariç)

YERLEŞİM PLANI

a)Özel Güvenlik Eğitim Kurumu standartlarına göre yerleşim planı hazırlanmalıdır.

 

b)Yerleşim Planlarında belirtilen kısımlar amaçları dışında kullanılamaz.

 

DERSLİKLER

a)En az 20 m2 olmalıdır.

 

b)En fazla 40 kursiyer istihdam edecek şekilde planlanmalıdır.

 

c)Dersliklerde her kursiyer için kullanım alanı en az 1,2 m2 olmalıdır.

 

d)Ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 2 m.`den az olamaz.

 

DERSLİK KAPILARI

Derslik kapılarının genişliği kapı kasasının içten içe ölçülmesi ile belirlenmeli ve genişliği en az 90 cm. olmalıdır. Kapılar koridora doğru açılmalıdır.

ÇIKIŞ KAPILARI

Kurs binalarında giriş ve çıkışların güven içinde, süratlı bir şekilde sağlanması maksadıyla yeterli sayıda çıkış kapısı bulunmalıdır.

 

MERDİVENLER

a)Kurs olarak kullanılacak binanın merdivenleri kursiyerlerin bir anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve güvenli olmalıdır.

 

b)Her kat veya bölümün uygun yerinde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince düzenlenecek yangın köşesi veya düzeni bulunmalıdır.

 

HAVALANDIRMA

Derslik pencereleri derslik taban alanının %10'undan aşağı olmamalı veya yeterli havalandırma sistemi olmalıdır.

 

KORİDORLAR

Bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği kursiyerlerin rahatlıkla girip çıkmalarına imkan verecek şekilde düzenlenmelidir.

 

AYDINLIK DÜZEYLERİ

Dersliklerde 250 lüx, dinlenme salonu, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx düzeyinde aydınlatma olmalıdır.

 

İNCELENECEK DİĞER KONULAR

a) Özel güvenlik eğitim yapılacak veya kurs binası olarak kullanılacak binanın zorunlu deprem sigortası olmalıdır.

 

b) Herhangi bir tehlike anında kursiyerlerin binayı kolaylıkla terk etmelerine elverişli olmalıdır.

 

c) Kursiyerlerin sağlıklı bir eğitim ve öğretim görmelerini etkileyecek hususlar tek tek incelenecektir.

 

 

EK-5/2

 

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMLARINDA BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER

VAR

YOK

a) Yönetici Odası

 

b) Büro Hizmetleri Odası

 

c) Derslikler

 

d) WC; bay ve bayan olmak üzere en az 2 wc bulunmalıdır.

 

e) Bekleme veya dinlenme odası

 

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMLARINDA BULUNMASI GEREKEN ARAÇ-GEREÇLER

VAR

YOK

YÖNETİCİ ODASINDA

Çerçeveli Atatürk Resmi

 

Çalışma Masası

 

Koltuk ve misafir koltuğu

 

Dosya dolabı

 

Anahtar dolabı

 

Silah Dolabı; Çelik kasa veya demir kuşaklı ve takviye kilitli dolap

 

BÜRO HİZMETLERİ ODASINDA

Çerçeveli Atatürk Resmi

 

Masa

 

Koltuk

 

Bilgisayar ve yazıcı

 

Duyuru tahtası

 

Dosya dolabı

 

DERSLİKLERDE

Türk Bayrağı

 

Çerçeveli Atatürk Resmi

 

Çerçeveli İstiklal Marşı

 

Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

 

Yazı Tahtası

 

Öğretmen Masa ve Sandalyesi

 

Kursiyer Sıra ve Masaları

 

 

5188 sayılı Kanunun 14 üncü ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 32 nci maddelerine göre yukarıda ünvanı belirtilen kuruluşun faaliyet izin belgesi almak için  yapmış olduğu müracaatının mahallinde yapılan incelemesinde; "ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ VERMESİNDE SAKINCA GÖRÜLMÜŞTÜR / GÖRÜLMEMİŞTİR."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyon Başkanı

Komisyon Üyesi

Komisyon Üyesi

 

 

 

EK-6

YERİNDE YENİLEME EĞİTİMİ VERİLECEK YER İNCELEME RAPORU

KURUM/KURULUŞUN

 

 

 

 

Ünvanı

Adresi

Yetkilisinin Adı-Soyadı

İNCELEMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

UYGUN

UYGUN DEĞİL

DERSLİKLER

a)En fazla 40 kursiyer istihdam edecek şekilde planlanmalıdır.

 

b)Dersliklerde yerleşim planlarında belirtilen kontenjandan fazla kursiyer bulundurulamaz.

 

DERSLİK KAPILARI

Derslik kapılarının genişliği kapı kasasının içten içe ölçülmesi ile belirlenmeli ve genişliği en az 90 cm. olmalıdır. Kapılar koridora doğru açılmalıdır.

MERDİVENLER

Kurs olarak kullanılacak binanın merdivenleri kursiyerlerin bir anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve güvenli olmalıdır.

 

DERSLİK İÇİ ÖLÇÜLER VE HAVALANDIRMA

a) Dersliklerde ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 2 metreden aşağı olmamalıdır.

 

b) Derslik pencereleri derslik taban alanının %10'undan aşağı olmamalı veya yeterli havalandırma sistemi olmalıdır.

 

KORİDORLAR

Bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği kursiyerlerin rahatlıkla girip çıkmalarına imkan verecek şekilde düzenlenmelidir.

 

İNCELENECEK DİĞER KONULAR

a) Herhangi bir tehlike anında kursiyerlerin binayı kolaylıkla terk etmelerine elverişli olmalıdır.

 

b) Kursiyerlerin sağlıklı bir eğitim ve öğretim görmelerini etkileyecek hususlar tek tek incelenecektir.

 

DERSLİKLERDE

Türk Bayrağı

 

Çerçeveli Atatürk Resmi

 

Çerçeveli İstiklal Marşı

 

Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

 

Yazı Tahtası

 

Öğretmen Masa ve Sandalyesi

 

Kursiyer Sıra ve Masaları

 

 

5188 sayılı Kanunun 14 üncü ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 34 üncü maddelerine göre yukarıda ünvanı belirtilen kuruluşun yerinde yenileme eğitimi için  yapmış olduğu müracaatın mahallinde yapılan incelemesinde; "ÖZEL GÜVENLİK YERİNDE YENİLEME EĞİTİMİ VERMESİNDE SAKINCA GÖRÜLMÜŞTÜR/GÖRÜLMEMİŞTİR."
İnceleme Komisyon Raporu tarafımızdan tanzim edilerek altı birlikte imzalanmıştır.   ....../....../........

 

 

Sağlığımızla ilgili bir sorun çıkarsa, ilacın herhangi bir vakasına bir çözüm getirdiğini düşünüyoruz. Değişik faydalı ilaçlar reçetesiz kullanılabilir. Genellikle hem kadınlar hem erkekler cinsel rahatsızlıktan etkilenir. Erektil işlev bozukluğu konusunda endişeleriniz varsa, muhtemelen Vigrande ve Viagra Satış Sitesi hakkında zaten bilgi sahibi olabilirsiniz. Sildegra" hakkında ne bilmek zorunda? Çevrimiçi Viagra almak al" ile yaklaşık endişeleriniz varsa, ilaç almadan önce sağlığı uzmanınıza danışın. Ayrıca, yüksek tansiyon, kaygı veya bir venöz sızıntı olabilir. Cinsel işlev bozukluğunu iyileştirmenin bir yolu, bir çok boş yaşam tarzı değişikliği yapmaktır, diğeri tıptır. Danışmanlık faydalı kutu. Asla öngörülen dozu Viagra aşmayınız. Bu ilacın aşırı dozda kalmış olabileceğini varsayıyorsanız, mümkün olan en kısa sürede yerel hastanenizin kaza bölümüne gidin.

Anket Alo Guvenlik
Alo Güvenliği nereden duydunuz?